top of page

Bc. Daniel Hron

Certifikovaný muzikoterapeut

Daniel Hron, zvaný Bard, je certifikovaným muzikoterapeutem na Univerzitě Palackého. Založením je vztahový “peoples person”, empat, intuitivní, vnímající.


Provádí kurzy:

Otevření hlasu - ucelená metoda pro lepší rezonanci těla, mluvený projev i zpěv

Zpěvy po mongolsku - muzikoterapeutický relaxační zpěv

Strunné a drnkací nástroje v kontextu léčivé hudby (cistra, kytara, brumle, otevřená ladění)


Absolvoval Hlasové laboratoře PhDr. Pavly Sovoové (ZČU Plzeň) a nestorky českého hlasového koučingu, Libuše Válkové. Certifikaci k masérskému kurzu získal u R. Šimáčka, LLC. V současnosti vylepšuje své umělecko-pohybové nadání u Guy Barrington, a zapisuje se do výcviku Voice Embodied A CVT - Complete Vocal Technique -rakouské školy. Spolupracuje a tvoří projekt Voice + Touch alchemy s předními lektory tantrického bodyworku (Karel Martínek). Učí v Brně a Praze v tandemu společně s hlasovým koučem Daliborem Neuwirthem. Je autorem projektu: Světová tradiční hudba (world music) v kontextu celostní muzikoterapie.


Bc. Daniel Hron
bottom of page