top of page

Mgr. Kateřina Kropáčová

Fyzioterapeutka

Katka je fyzioterapeutka, lektorka skupinových lekcí jógy a lektorka na kurzech pro jógové instruktory. Miluje pohyb a vše, co s ním souvisí. V oblasti pohybu se pohybuje od svých 4 let a za tu dobu se jí neskutečně změnil pohled na tělo a jeho fungování. Od výkonnostního sportu proplula k jemnosti a laskavosti nejen jógových cvičení, ale i uvědomování si těla vůbec.

Ve své práci Katka využívá a kombinuje mnoho fyzioterapeutických technik a poznatků z anatomie funkce a jógy, kupříkladu:

  • Dynamickou neuromuskulární stabilizaci dle profesora Lubomíra Koláře

  • Metodu Ludmily Mojžíšové

  • Viscerální terapii

  • SM systém

  • Senzomotorickou stimulaci

  • 3D funkce nohy

  • Práci ve spirálních řetězcích

  • Jógu v rehabilitaci

"Dává mi smysl se na tělo dívat jako na celek a přinášet mu pozornost, aktivaci i uvolnění. Ve své práci využívám a kombinuji mnoho fyzioterapeutických technik a poznatků z anatomie funkce a jógy. Dynamická neuromuskulární stabilizace dle profesora Koláře mi krásně zapadá i do systému jógových asán a dá se i velmi krásně propojit s duchovní tématikou.

Každý kurz, který absolvuji, má informace, které mi otevřou nové obzory a posouvají mě dál. K těm patří i 3D funkce nohy Groofy - práce ve spirálních řetězcích a Jóga v rehabilitaci u Martiny Ježkové.
Mgr. Kateřina Kropáčová
bottom of page