top of page

Pavel Wolf

Lektor mužských kruhů

Pája je od přírody do přírody. Miluje přírodu, Matku Zemi, hudbu, zvuk nástrojů, zpěv, četbu, toulání se v přírodě, práci se dřevem a vesměs jakoukoli práci, ze které má člověk jako tvůrce i jako obdarovaný radost. Vše dělá s radostí a Láskou. Rád hraje, zpívá, skládá básně, maluje obrázky anebo na toulkách přírodou uklízí to, co tam nepatří. Víc jak 20 let se věnuje spiritu a v posledních letech vše směřuje ke sdílení a předávání všeho shůry nabytého všem těm, které to osloví a pomůže v poznání, uvědomění či vědomého růstu. Společně s přáteli vyrábí přírodní hudební nástroje, je spoluorganizátorem a spolutvůrcem seminářů k jejich tvorbě. Více na zvukodílna.cz. Stále se učí, vyvíjí se a roste spolu se vším, co přijde.


Pavel Wolf
bottom of page